La Giornata


 

Eenmaal per 2 jaar organiseert één van de Dante-afdelingen een z.g. Giornata, een dagvullende bijeenkomst, bestaande uit verschillende onderdelen, voor leden uit het gehele land en uit België. De organiserende afdeling biedt de deelnemers een aantrekkelijk programma in Italiaanse sfeer.

Giornata 2016 wordt georganiseerd door Leiden / den Haag. De voorbereidingen zijn begonnen. Gepland is de laatste zaterdag in mei 2016.