Cursus “Italiaans Intensief jaar 1”

Cursus “Italiaans Intensief jaar 1” 

Je bent verliefd op Italië, de Italiaanse taal en cultuur. Je gaat misschien vaak naar Italie op vakantie en je wilt je verstaanbaar kunnen maken. De beginnerscursus Italiaans bij Dante Alighieri Amersfoort is dan echt iets voor jou. Of je nu op vakantie een beetje Italiaans wilt kunnen spreken, of in het zakelijke leven contacten moet onderhouden met Italiaanse klanten, met deze beginners cursus start jouw kennis en kunde van de Italiaanse taal en cultuur.


Vanaf medio maart 2022 organiseert Dante Alighieri Amersfoort de cursus ‘Italiaans intensief jaar 1’.  De taalcursus Italiaans Intensief jaar 1 is bedoeld voor beginners die in hoog tempo willen toewerken naar niveau A1. In 12 lessen van 2,5 uur werkt u aan 4 taalvaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Na deze cursus kun je -als je dat wilt-  in september 2022 doorstromen naar de jaarcursus Italiaans jaar 1 of 2.

Docent

De cursus wordt gegeven door docente Nicoletta Cuneo en Ronald Valk. Naast dat zij de taal goed beheersen, weten zij ook veel over de Italiaanse cultuur. 


Inhoud cursus / leerdoelen

Gedurende deze cursus ontwikkel je een basiskennis van het Italiaans. Luister-, lees- en schrijfoefeningen maken deel uit van de lessen. Je leert de voornaamste beginselen van de grammatica en je verwerft de woordenschat van het alledaagse Italiaans. Aan het eind van het cursusjaar ben je in staat tot het voeren van eenvoudige gesprekken, begrijpen van eenvoudige teksten en het zelf schrijven daarvan. Tijdens de lessen wordt veel aandacht geschonken aan verschillende aspecten van de Italiaanse gebruiken en gewoontes. Naast de lesboeken zal tevens gebruik gemaakt worden van door de docent aangegeven materiaal ter verbreding en verdieping van de lesstof.


Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A1. Aan het einde van het 2e cursusjaar ben je voorbereid voor het examen op dit niveau.

 

Vereiste voorkennis

Niet.


Werkvormen

De docent werkt aan de hand van het boek, en legt in de groep de grammatica en lessen. Er wordt regelmatig in tweetallen of kleine groepjes gewerkt.


Aantal zelfstudie uren

Ca. 2-3 uur per week.

 

Lesmateriaal

Allegro Nuovo 1, tekstboek en werkboek (uitgeverij Intertaal). Via de website van 'Intertaal' kunt u de boeken bestellen. Je dient het materiaal zelf aan te schaffen. We gaan ervan uit dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.


Voertaal

Afwisselend Italiaans en Nederlands.


Cursuslocatie

De Eshof, Hoevelaken.


Kosten

€ 260,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal

 

Cursusdata en -tijden ‘Italiaans Intensief jaar 1’

Maandagavond, 20.30-22.00 uur.


Voor meer informatie en om je in te schrijven ga je naar www.dante-amersfoort.nl

 

Heb je inhoudelijke cursusvragen? Dan kunt bellen naar Ineke Hurkmans, cursusorganisator Dante Alighieri Amersfoort op 06-20599354 of een mail sturen naar cursusorganisator@dante-amersfoort.nl