Italiaans - Conversatielessen (gevorderden) (vanaf 7e Jaar)

Inhoud cursus / leerdoelen

Deze cursussen zijn bedoeld voor zeer vergevorderden:  voor degenen die bij Dante Amersfoort gedurende 6 of meer jaren de grammaticalessen gevolgd hebben, of elders reeds een zeer goede vergelijkbare passieve en actieve kennis van de Italiaanse taal hebben opgedaan. Zij zijn van harte welkom in de conversatiegroepen op 4 niveaus. (globaal elk met een verschil van ca. 3 à 4 jaar studie). De conversatie is in deze cursussen een steeds belangrijker middel om verdieping en uitbreiding van uw kennis van het Italiaans te bevorderen. Door toepassing, herhaling en uitbreiding van de grammatica (o.a. idiomatische uitdrukkingen, synoniemen, spreektaal vs. schrijftaal etc.) worden de cursisten begeleid om de taal steeds meer te perfectioneren. Er zal hiervoor gebruik gemaakt worden van lesboeken en ander materiaal. Naar gelang het niveau van de groep zullen ook spreekbeurten, dictee en vertaaloefeningen tot de inhoud van de cursus behoren. 


Vereiste voorkennis

Italiaans - jaar 6, niveau B1 behaald. 


Werkvormen

De docent praat met de cursisten aan de hand van een zelfgekozen boek en/of roman.


Aantal zelfstudieuren

2 tot 3 uur per week


Lesmateriaal

Te bepalen door docent. Meer informatie volgt vóór start van de cursus. 

Groepen die starten in september 2019: 

  • De conversatiegroepen op dinsdagavond werken zonder boek.
  • De conversatiegroep op donderdagochtend 09.00 uur gaat met een nieuw boek werken. Meer informatie volgt tzt. 
  • De conversatiegroep op donderdagochtend 10.30 uur werkt met Nuovo Progetto Italiano 2.
  • De conversatiegroep op donderdagmiddag 13.00 uur werkt met een zelfgekozen roman. Meer informatie volgt in de les.


Voertaal

Italiaans.


Kosten

€ 240,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal