Italiaans - Jaar 2 (beginners)

Je kunt al op basisniveau in het Italiaans communiceren, maar je wilt verder! Je wilt nog beter worden in het beheersen van de Italiaanse taal. 

Inhoud cursus / leerdoelen

De cursus Italiaans 2 sluit aan op de beginnerscursus van het afgelopen seizoen, maar staat ook open voor iedereen die op andere wijze al enige elementaire kennis van de Italiaanse taal heeft verworven. De cursus volgt dezelfde didactische structuur als die van vorig seizoen, maar biedt je een verdere uitbouw van je kennis, zowel van de basisgrammatica als van de woordenschat. Er wordt ook gewerkt met veel lees- en luisterteksten als basis voor de conversatie. Veel aandacht zal worden besteed aan de spreekvaardigheid. Naast de lesboeken zal tevens gebruik gemaakt worden van door de docent aangegeven materiaal ter verbreding en verdieping van de lesstof. Tijdens de lessen is Italiaans de voertaal. 

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A1. Aan het einde van het 2e cursusjaar ben je voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).


Vereiste voorkennis

Niet. 


Werkvormen

De docent werkt aan de hand van het boek en behandelt grammatica.  Er wordt  geregeld in tweetallen of kleine groepjes gewerkt.


Aantal zelfstudie uren

2 tot 3 uur per week


Lesmateriaal

Allegro Nuovo 1, tekstboek en werkboek (uitgeverij Intertaal).  Via de website van 'Intertaal' kun je de boeken bestellen. Je dient het materiaal zelf aan te schaffen. We gaan ervan uit dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.


Voertaal

Afwisselend Italiaans en Nederlands.


Kosten

€ 240,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal