Italiaans - Jaar 3 (intermediate)

Inhoud cursus / leerdoelen

De cursus Italiaans 3 sluit aan op de cursus Italiaans 2 van het afgelopen seizoen, maar ook degenen die reeds op andere wijze een behoorlijke actieve en passieve beheersing van de Italiaanse taal hebben, zijn van harte welkom. De cursus biedt je een verdere uitbouw van jouw basiskennis van de grammatica en jouw woordenschat. Bovendien wordt er ook gewerkt met lees- en luisterteksten als basis voor oefeningen en discussie. Tijdens de lessen zal Italiaans de voertaal zijn.

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A2. Aan het einde van het 4e cursusjaar ben je voorbereid voor het examen op dit niveau.


Vereiste voorkennis

Italiaans - jaar 2, niveau A1 behaald. 


Werkvormen

De docent behandelt plenair grammatica en lessen uit het boek, er wordt vaak in tweetallen gewerkt.


Aantal zelfstudieuren

2 tot 3 uur per week


Lesmateriaal

Allegro Nuovo 2 legro Nuovo 2, tekst- en werkboek (Uitgeverij Intertaal). Via de website van 'Intertaal' kun je de benodigde boeken voor deze cursus bestellen. We rekenen erop dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.


Voertaal

Afwisselend Italiaans en Nederlands.


Kosten

 € 240,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal