Italiaans - Jaar 5 en 6 (gevorderd)

Inhoud cursus / leerdoelen

De lesmethode zoals hiervoor vermeld wordt voortgezet. Na het 6e cursusjaar zal de grammatica zijn doorlopen. Het lesprogramma volgt vanaf het seizoen 2010-2011 de normen van PLIDA voor het niveau B1. 

Aan het einde van het 6e cursusjaar ben je voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).


Vereiste voorkennis

Italiaans - jaar 4, niveau A2 behaald. 


Werkvormen

De docent behandelt plenair grammatica en lessen uit het boek, er wordt vaak in tweetallen gewerkt.


Aantal zelfstudieuren

2 tot 3 uur per week


Lesmateriaal

Con Piacere 3, tekstboek en werkboek (uitgeverij Intertaal). Via de website van 'Intertaal' kun je de benodigde boeken voor deze cursus bestellen. We rekenen erop dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.


Voertaal

Afwisselend Italiaans en Nederlands.


Kosten

€ 240,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal