Schoolvakanties 2020-2021

De cursusperiode loopt van 21 september 2020 tot medio april 2021. Een cursus omvat 25 lessen. Gedurende de schoolvakanties vinden in de regel géén lessen plaats* (regio Midden-Nederland): 

VAKANTIE

PERIODE

Herfstvakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Meivakantie

1 mei 2021 t/m 9 mei 2021

*) Sommige vakanties zijn optioneel en kunnen in de cursusgroep worden geregeld, mits de cursusorganisator én beheerder van de locatie akkoord gaat.