Amedeo Modigliani - Il nudo dell'anima

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Lezingen
Organisator
Bestuur
Datum en tijd
10 dec. 2020 20:00 - 21:30
Locatie
Fonteinkerk

Amedeo Modigliani - Il nudo dell'anima

Amedeo Modigliani - Il nudo dell'anima 

Amedeo Modigliani, pittore e scultore dallo stile inconfondibile, puo' essere considerato tra le personalita' artistiche piu' importanti del ventesimo secolo. Al di la' degli stereotipi di artista romantico e avvezzo agli eccessi che in gran parte non corrispondono alla verita' e non rendono giustizia alla sua persona ed alla sua produzione artistica, Modigliani si rivela artista sensibile, raffinato e profondo, in grado di mettere a nudo l'anima umana tracciando linee essenziali rivolte alla ricerca ed alla comprensione dell'archetipo femminile. In occasione del centenario della morte di Modigliani, questa conferenza prende in esame gli aspetti piu' peculiari e sottili dell'opera di un artista straordinario la cui arte tuttora chiede di essere meglio compresa.  

Andrea Maddalena e' architetto, studioso d'arte, architettura ed antropologia, docente di Simbolismo e Storia dell'Arte presso la Vrije Academie in Olanda, docente di lingua italiana. Tiene conferenze e seminari - in lingua italiana, olandese ed inglese - dedicati all' arte italiana ed europea, con approccio multidisciplinare e continui confronti con altre culture, con speciale attenzione rivolta ai Paesi Bassi.

 

Amedeo Modigliani - Het naakt van de ziel 

Amedeo Modigliani, schilder en beeldhouwer met een onmiskenbare stijl, kan worden beschouwd als een van de belangrijkste artiesten van de twintigste eeuw. Los van het romantische stereotype van kunstenaar gewend aan excessen - stereotypen die grotendeels niet overeenkomen met de waarheid en geen recht doen aan zijn persoon en zijn artistieke productie - blijkt Modigliani een gevoelige, verfijnde en diepgaande kunstenaar die in staat is de menselijke ziel bloot te leggen door essentiële lijnen te traceren die gericht zijn op het onderzoek en begrip van het vrouwelijke archetype. Ter gelegenheid van Modigliani's overlijden honderd jaar geleden, gaat deze lezing in op de meest bijzondere en subtiele aspecten van het werk van een buitengewone kunstenaar, wiens kunst nog steeds vraagt  om beter begrepen te worden.  

Andrea Maddalena is architect, kunstwetenschapper, architectuur en antropologie, hoogleraar Symboliek en kunstgeschiedenis aan de Vrije Academie in Nederland, docent Italiaans. Hij houdt lezingen en seminars - in het Italiaans, Nederlands en Engels - gewijd aan Italiaanse en Europese kunst, met een multidisciplinaire aanpak en continue vergelijkingen met andere culturen, met speciale aandacht voor Nederland.

 

Taal: Italiaans

Foto: Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen