Italiaans - Jaar 5 en 6 (gevorderd)

Inhoud cursus / leerdoelen

De lesmethode zoals hiervoor vermeld wordt voortgezet. Na het 6e cursusjaar zal de grammatica zijn doorlopen. Het lesprogramma volgt vanaf het seizoen 2010-2011 de normen van PLIDA voor het niveau B1. 

Aan het einde van het 6e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).


Vereiste voorkennis

Italiaans - jaar 4, niveau A2 behaald. 


Werkvormen

De docent behandelt plenair grammatica en lessen uit het boek, er wordt vaak in tweetallen gewerkt.


Aantal zelfstudieuren

2 tot 3 uur per week


Lesmateriaal

Con Piacere 3, tekstboek en werkboek (uitgeverij Intertaal). Via de website van 'Intertaal' kunt u de benodigde boeken voor deze cursus bestellen. We rekenen erop dat iedereen de eerste les het materiaal bij zich heeft.


Voertaal

Afwisselend Italiaans en Nederlands.


Kosten

€ 240,00 per persoon, inclusief lidmaatschap. Exclusief: lesmateriaal