Privacy

Dante Alighieri Amersfoort Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast : mei 2018
Namens het bestuur van Dante Alighieri Amersfoort 


De vereniging Dante Alighieri Amersfoort respecteert de privacy van alle leden (hieronder verstaan we tevens cursisten en docenten) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u als lid van onze vereniging verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt als lid vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze doelstelling uit te kunnen voeren.

Wat houden we van elke lid bij:

Verplichte gegevens (in ons systeem)

Geslacht
Achternaam
E-mailadres
Welke cursus u volgt of heeft gevolgd
Hoeveel en of er betaald is
Optionele velden in ons systeem
Geboortedatum
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN bankrekeningnummer / BIC
Hoe lang u al lid bent
Telefoonnummer(s) (optioneel)

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

1. Het bijhouden van de ledenadministratie om vast te leggen wie welke cursus volgt.
2. Het bijhouden van de ledenadministratie om vast te leggen wie geen cursus volgt.
3. Het delen van informatie over de cursussen, lezingen en andere evenementen die het doel van de vereniging ondersteunen, namelijk: het bevorderen van de kennis van en gezamenlijk interesse in de Italiaanse taal en cultuur.

Door het uitsturen van reguliere nieuwsbrieven per mail houden we iedereen op de hoogte.

Wie hebben toegang tot de gegevens

Toegang tot deze gegevens hebben (met recht om het totale bestand te muteren en te bekijken):

De penningmeester
De cursuscoördinator
De evenementenorganisator
De secretaris.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ons bestuur is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Mocht de doelstelling worden gewijzigd dan zullen wij deze verklaring dienovereenkomstig aanpassen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het opvragen, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Graag maken wij u erop attent dat u uw persoonsgegevens en uw voorkeuren voor het delen van informatie zelf op de website kunt wijzigen. Door in te loggen, kunt u uw data onder uw persoonlijk profiel wijzigen en onder het kopje “voorkeuren” kunt u aangeven of u uw persoonlijke data wilt delen, of u de nieuwsbrieven wilt ontvangen, etc. Wijzig dit gerust, indien u andere voorkeuren heeft. Zie onderstaande mailadres voor communicatie aangaande uw persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: secretariaat@dante-amersfoort.nl