Italiaans - Jaar 2 (beginners)

U kunt al op basisniveau in het Italiaans communiceren, maar u wilt verder! U wilt nog beter worden in het beheersen van de Italiaanse taal. 

Inhoud cursus / leerdoelen

De cursus Italiaans 2 sluit aan op de beginnerscursus van het afgelopen seizoen, maar staat ook open voor iedereen die op andere wijze al enige elementaire kennis van de Italiaanse taal heeft verworven. De cursus volgt dezelfde didactische structuur als die van vorig seizoen, maar biedt u een verdere uitbouw van uw kennis, zowel van de basisgrammatica als van de woordenschat. Er wordt ook gewerkt met veel lees- en luisterteksten als basis voor de conversatie. Veel aandacht zal worden besteed aan de spreekvaardigheid. Naast de lesboeken zal tevens gebruik gemaakt worden van door de docent aangegeven materiaal ter verbreding en verdieping van de lesstof. Tijdens de lessen is Italiaans de voertaal. 

Het lesprogramma volgt de normen van PLIDA voor het niveau A1. Aan het einde van het 2e cursusjaar bent u voorbereid voor het examen op dit niveau (het examen is overigens vrijwillig).


Vereiste voorkennis