Coronaprotocol

 

Corona protocol verenigingsjaar 2020-2021
September 2020

Doelstelling protocol

De Vereniging Dante Alighieri Amersfoort (“Dante Amersfoort”) verzorgt taal- en conversatiecursussen Italiaans, alsmede lezingen en andere activiteiten voor haar leden. Deze cursussen en activiteiten starten in september 2020 en lopen tot april 2021. Binnen de geldende Corona maatregelen van de Nederlandse overheid kunnen de lessen en activiteiten, zoals gebruikelijk, op een fysieke locatie plaatsvinden. Het is echter mogelijk dat de Corona maatregelen in de komende periode worden aangescherpt, waardoor Dante Amersfoort genoodzaakt kan zijn de lessen of activiteiten anders vorm te geven. Dit protocol heeft ten doel om de afspraken die in zo’n situatie gelden, weer te geven, zodat het voor leden, docenten en bestuur duidelijk is welke stappen Dante Amersfoort zal nemen als lessen of fysieke activiteiten op locatie vanwege Corona niet mogelijk zijn.

Uitgangspunten

Fysieke lessen

 • Indien lessen binnen de maatregelen van de Nederlandse overheid en het RIVM fysiek kunnen worden gegeven, zal Dante Amersfoort zorgdragen voor fysieke lessen.
 • Cursisten die in deze situatie ervoor kiezen de lessen niet fysiek te volgen, hebben geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld.

Fysieke lessen zijn niet mogelijk

 • Indien de maatregelen van de overheid en het RIVM verhinderen dat er nog verdere fysieke lessen zijn, geldt voor de nog resterende lessen de volgende procedure:
 1. Dante Amersfoort zal de lessen op afstand, via Zoom, voortzetten.
 2. Dante Amersfoort inventariseert per cursusgroep of er cursisten zijn die niet verder willen gaan via Zoom. In geval een deel van de groep wil stoppen, neemt het Bestuur de volgende acties:
  • De groep die door wil gaan via Zoom, zal daartoe de mogelijkheid krijgen. Indien het in een cursusgroep gaat om vier of minder cursisten, zal het Bestuur in overleg treden met deze cursisten en de docent over de mogelijkheden om eventueel groepen samen te voegen.
  • De cursisten die niet via Zoom willen doorgaan, komen mogelijk in aanmerking voor restitutie van een deel van het cursusgeld. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, bestaat in beginsel uit de uitgespaarde kosten voor de fysieke locatie. Het Bestuur zal een voorstel voor de restitutie per cursist uitwerken.  
 3. Het Bestuur zal zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de nieuwe Corona maatregelen, die fysieke lessen onmogelijk maken, de leden benaderen met een nieuwsbrief of mail, waarin zij de restitutieregeling toelicht.
 • Indien er nog 5 of minder lessen van het cursusjaar resteren, is bovenstaande restitutieregeling niet van toepassing.

Fysieke lezingen of andere activiteiten zijn niet mogelijk

 • Dante Amersfoort zal de activiteiten  voortzetten op elektronische wijze, bijvoorbeeld via Zoom of YouTube voor lezingen en via Picl (indien mogelijk) voor films.
 • Aanscherping van Coronamaatregelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de lidmaatschapscontributie.