P.L.I.D.A.

DANTE DIPLOMA – PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA)

Een P.L.I.D.A. certificaat (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) is een van de 4 type certificaten officieel erkend door de Italiaanse overheid op basis van een verdrag met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De P.L.I.D.A. wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven op een Italiaanse Universiteit.

De vereniging Dante Alighieri Comitato di Leida e dell’Aia (Leiden-Den Haag) is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor P.L.I.D.A. certificaten. Om de P.L.I.D.A.-examens te kunnen afleggen dien je lid te zijn van een van de 17 verenigingen Dante Alighieri in Nederland. 

De certificaten bewijzen de volgende zes verschillende competentie- en kennisniveaus aan de hand van de Europese richtlijnen (QCER), zie hiervoor het tabblad 'Taalniveaus en instaptoetsen'. 

Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Als een, twee of drie onderdelen niet worden behaald kan/kunnen in de volgende periode herhaald worden; er moet dan alleen voor die onderdelen betaald worden.

Wanneer kan ik examen doen? 

De examens worden afgenomen in twee sessies: eind mei en rond eind november. Het mondelinge gedeelte vindt op dezelfde dag/avond plaats als de andere vaardigheden.

Het is geen verplichting om aan de examens deel te nemen, maar je weet wèl dat je kennis van het Italiaans na resp. 2,4 of 6 jaar voldoet aan de erkende eisen. 


Meer informatie en inschrijven voor het examen

Voor verdere informatie en om je kennisniveau te kunnen toetsen en bepalen en een eerder afgenomen examen te bekijken verwijzen wij je naar de site van de Dante Alighieri Leiden-Den Haag: http://www.dante-alighieri.nl. Voor informatie kun je ook mailen naar plida2014@gmail.com. 

Voor meer informatie over PLIDA verwijzen wij je graag naar de website van Dante Alighieri in Rome: www.ladante.it of www.plida.it.