Privacy

Dante Alighieri Amersfoort Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast : oktober 2018

De vereniging Dante Alighieri Amersfoort respecteert de privacy van alle leden (hieronder verstaan we tevens cursisten en docenten) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hierbij laten we je weten welke gegevens we van jou als lid van onze vereniging verzamelen en waarom.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt als lid vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze doelstelling uit te kunnen voeren.

Welke gegevens houden we van elke lid bij:

Geslacht

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer(s) (optioneel)

E-mailadres

Aanvangsdatum lidmaatschap

Welke cursus je volgt of hebt gevolgd

Deelname aan andere activiteiten zoals filmavonden, lezingen of andere bijeenkomsten

Persoonlijke wensen of voorkeuren t.a.v. communicatie, notificaties e.d.

Het betalingsverkeer

IBAN bankrekeningnummer / BIC

Deze administratieve gegevens worden in eigen beheer verwerkt, daar is geen externe partij bij betrokken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid ;

1.      Het bijhouden van de ledenadministratie om vast te leggen wie welke cursus volgt.

2.      Het bijhouden van de ledenadministratie om vast te leggen wie lid is, maar geen cursus volgt.

3.      Het delen van informatie over de cursussen, lezingen en andere evenementen die het doel van de vereniging ondersteunen, namelijk; het bevorderen van de kennis van en gezamenlijk interesse in de Italiaanse taal en cultuur.

Indien een lid de ontvangst van bepaalde informatie niet op prijs stelt kan dit onder het kopje “voorkeuren” op de website van Dante Alighieri Amersfoort worden aangegeven.

Persoonsgegevens worden uit de ledenadministratie verwijderd maximaal 1 jaar nadat het lid staat uitgeschreven in de administratie.

In de administratie zijn ook opgenomen namen en e-mailadressen van organisaties of personen  met wie de vereniging contacten onderhoud of heeft gehad. Hierbij te denken aan personen, niet leden, die aanwezig zijn geweest bij lezingen of deel hebbeen genomen aan activiteiten van de vereniging.

Met deze gegevens van derden zal even vertrouwelijk worden omgegaan als met die van de leden.

Wie hebben toegang tot de gegevens

Toegang tot deze gegevens hebben:

De voorzitter

De penningmeester

De cursuscoördinator

De evenementenorganisator

De secretaris

De informatie over persoonlijke gegevens wordt niet met derden gedeeld, behoudens indien en voor zover nodig met docenten en met mede- cursisten.

Uitwisseling met derden van andere persoonlijke informatie.

Informatie die een lid met het bestuur uitwisselt is persoonlijk en zal niet aan derden worden doorgegeven behoudens indien en voor zover nodig met docenten en met mede- cursisten -tenzij uit de informatie blijkt dat toestemming gegeven is om bepaalde informatie wel met derden uit te wisselen. Indien daarover enige twijfel bestaat, zal aan de verstrekker van de informatie om expliciete toestemming worden gevraagd.

Onderhoud website

Het onderhoud van de website van Dante Alighieri Amersfoort wordt door een externe partij Congressus uitgevoerd. Deze partij heeft een eigen privacy regeling t.b.v. hun afnemers, vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst., door Dante Alighieri Amersfoort ondertekend.

Congressus maakt gebruikt van cookies. De cookieverklaring, hierna volgend, maakt onderdeel uit van het Privacybeleid van de vereniging

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden om onze doelstellingen te verwezenlijken. Indien doelstellingen worden gewijzigd dan zal deze verklaring dienovereenkomstig worden aangepast.

Aangeven voorkeuren en inzien of wijzigen van persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het opvragen, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Als je je gegevens wilt aanpassen of wilt laten verwijderen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

 

COOKIEVERKLARING

Voor het beheren van de website van Dante Alighieri Amersfoort maakt Congressus gebruik van de volgende cookies:

1.    Google Analytics

Hiermee wordt het verkeer op de website gemeten.

2.    New Relic
Middels een cookie van New Relic wordt gemonitord hoe de website presteert. Op basis hiervan is in te zien wat de laadtijd is van een webpagina en worden eventuele fouten op de website bijgehouden.

3.    Congressus cookies
De website plaatst functionele cookies. Deze functionele cookies worden gebruikt voor o.a. de volgende activiteiten:
- Voorkeuren
- Opslag inloggegevens
- Winkelmandje
- Opslag gegevens bestelprocedure

Het is mogelijk dat de website van Dante Alighieri Amersfoort verwezen wordt naar bedrijven zoals Facebook die gebruik maken van cookies.


Aldus opgesteld oktober 2018

secretariaat@dante-amersfoort.nl