Taalniveaus en instaptoetsen

Taalniveaus

Dante Alighieri Amersfoort  werkt met een internationaal erkende standaard voor taalniveau-aanduiding, het zogenaamde Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk taalniveau u een cursus volgt. Deze niveau-aanduiding wordt tevens vermeld op het certificaat van de PLIDA, mocht u, facultatief, willen deelnemen aan dit examen. Dante Alighieri Amersfoort werkt met de volgende niveaus.

De taalcursussen gaan uit van het eindniveau dat behaald wordt na afsluiting van de cursus. De conversatiecursussen gaan uit van het beginniveau dus het vierde jaar sluit u af op niveau A2. De conversatiecursus die hierop volgt, begint op niveau A2.

Na het vierde/vijfde jaar, wanneer niveau A2 is afgerond, is er een keuze voor de vervolgcursus die toewerkt naar B1-niveau of de conversatiecursus die start op A2-niveau.


Eindniveau A - Basisgebruiker

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.


A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.


Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.


B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder  dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.


Eindniveau C - Vaardig gebruiker

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.


C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)


Meer uitleg over de Europese Referentie Kader-niveaus (ERK-niveaus) vindt u hier: http://www.erk.nl/leerling/

Instaptoetsen

Als je een absolute beginner bent, is de keus eenvoudig. Dan begin je met een Italiaans niveau 1 (beginners) cursus. Als je al enige kennis van de Italiaanse taal hebt, is het handig om hier een inschatting van te maken voordat je je inschrijft voor een bepaald niveau. 

Voor Italiaans bestaan er verschillende instaptoetsen die horen bij de gebruikte cursusmethode "Con Piacere". De toetsen zijn multiple choice en de antwoorden staan aan het einde van de documenten zodat je die zelf kunt controleren. Op basis van het aantal goede antwoorden wordt een niveau-advies gegeven. 


Instaptoetsen op verschillende niveaus zijn te vinden op https://www.allegro-online.nl/. Op deze site staan ook de geluidsbestanden die tijdens de cursussen worden gebruikt. Werkboek en tekstboek zijn eveneens te bestellen via deze site van Interntaal.