Bestuur

Dit is informatie over het huidige bestuur.

bestuur.jpg
Bestuur Dante Amersfoort 2016-2017 en verder

Bestuur

Elena Basilio Lezingencoördinatrice
Wijbranda Holterman Organisator Eventi Italiani
Astrid Horlings Secretaris
Ineke Hurkmans Cursuscoördinator
Jeroen Kroes Penningmeester
Rob Vroom Voorzitter
Evianne Wijenberg Cursuscoördinator


U kunt de bestuursleden op de volgende e-mailadressen bereiken: 

  • Rob Vroom: voorzitter, voorzitter@dante-amersfoort.nl.
  • Evianne Wijenberg: cursusorganisator, cursusorganisator@dante-amersfoort.nl
  • Vacature voor secretaris. 
  • Elena Basilio:  lezingencoördinator
  • Jeroen Kroes: penningmeester en ledenadministratie, penningmeester@dante-amersfoort.nl
  • Wijbranda Holterman: organisator Eventi Italiani, organisatoreventi@dante-amersfoort.nl