Bestuur

Dit is informatie over het huidige bestuur.


U kunt de bestuursleden op de volgende e-mailadressen bereiken: 

  • Rob Vroom: voorzitter, voorzitter@dante-amersfoort.nl.
  • Ineke Hurkmans: cursusorganisator, cursusorganisator@dante-amersfoort.nl
  • Emile Homan: secretaris
  • Evelien ter Hoeven, lezingencoördinator, lezingen@dante-amersfoort.nl
  • Nanda Troost: penningmeester en ledenadministratie, penningmeester@dante-amersfoort.nl
  • Wijbranda Holterman: organisator eventi Italiani, organisatoreventi@dante-amersfoort.nl