Nieuws

Vacature Lezingencoördinator

Als vereniging willen we graag onze leden de mogelijkheid bieden om de Italiaanse cultuur en taal actief met elkaar te beleven. Naast de organisatie van taalcursussen, film- en borrelavonden worden er ieder seizoen een achttal lezingen gepland.

Deze lezingen worden georganiseerd door de lezingencoördinator die contacten legt met talloze sprekers om een zo gevarieerd aanbod per seizoen te organiseren.

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE TAKEN?
1) Het samenstellen van het programma bestaande uit 8 lezingen, die per seizoen ingepland worden van september tot en met april (1 lezing per maand). De lezingen beslaan diverse onderwerpen die betrekking hebben op de Italiaanse geschiedenis, cultuur, natuur, kunst, muziek, politiek, etc.
2) Het zoeken, aangaan en onderhouden van contacten met mogelijke sprekers, en het overeenkomen van de sprekersvergoeding.
3) De organisatie van de lezingen-avond (ontvangst spreker / verzorgen faciliteiten (beamer) / het aan- en afkondigen van de spreker)
4) Het bijwonen van de bestuursvergaderingen, algemene jaarvergadering, het meedenken en beslissen over bestuurlijke zaken.

Bij de start van de functie zal er uiteraard een kennisoverdracht plaats vinden en krijgt het nieuwe bestuurslid toegang tot het netwerk aan contacten van de huidige lezingen-coördinator en de nodige ondersteuning.

Elena Basilio is beschikbaar voor inlichtingen:
mobiel 06-29159346 
email info@elenabasilio.com

De voorzitter, dhr. R Vroom, is beschikbaar voor inlichtingen omtrent bestuursaspecten :
035-5383723  en ook vroom@riskmanagement.nl  .

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen