Nieuws

Vacature Penningmeester

Als vereniging willen we graag onze leden de mogelijkheid bieden om de Italiaanse cultuur en taal actief met elkaar te beleven. We organiseren taalcursussen, film, koffie- en borrelavonden en lezingen. Minder zichtbaar voor de leden is het werk dat ‘achter de schermen’ plaats vindt door de penningmeester. Met de start van het nieuwe seizoen in september 2019 komt de volgende vacature vrij;

VACATURE PENNINGMEESTER

Welke taken horen bij de Penningmeester?

  1. Beheer inkomsten (contributie / cursusgelden) en uitgaven (vergoeding docenten en sprekers / huur locaties / onkosten bestuursleden)
  2. Budgetbeheer: bepaling cursusprijs, toetsing financiële haalbaarheid cursusgroepen, bepaling lidmaatschapscontributie, honorarium docenten, lezingenbudget en bijzondere uitgaven.
  3. Opmaak financieel jaarverslag en begroting, zo ook verzorging controle door Kascommissie
  4. Onderhoud van de leden-administratie, inclusief opvolging openstaande betalingen (administratie centraal opgeslagen en beheerd in Congressus software).
  5. Het bijwonen van bestuursvergaderingen (1 x in de 2 maanden / ongeveer 5 x in het jaar) en het deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (1 x per jaar in december)
  6. Het meedenken en beslissen over bestuurlijke zaken.

 

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste vrijwilliger met passie voor Italië en met financiële, boekhoudkundige achtergrond.

 

Hoeveel tijd komt er bij kijken?

Gemiddeld kost het bijwerken van de administratie 2 uur per maand.

Piekbelasting is er in het begin van het seizoen (september / oktober), als de nieuwe inschrijvingen plaats vinden, betalingen verwerkt en opgevolgd moeten worden, en de financiële haalbaarheid van de cursusgroepen (afhankelijk van de grootte) bepaald moet worden. In november vereist het eenmalig 1 dag werk om het financiële jaarverslag en de begroting op te stellen. Daarnaast komt het bestuur 4 à 5 avonden in het jaar bij elkaar.

Bij de start van de functie zal er uiteraard een kennisoverdracht plaats vinden.

Houd jij er van een administratie je eigen te maken, de financiën accuraat op orde te houden en de begroting te bewaken? Is Italië het land, waar je blij van wordt en deel je graag je visie over het succesvol organiseren van cursussen en allerlei evenementen, als mede bestuurslid? Dan zou dit wel eens de juiste functie voor je kunnen zijn.

Wees welkom om te reageren en je reactie te sturen aan secretariaat@dante-amersfoort.nl

Uiteraard ben je welkom om al je vragen te stellen aan onze huidige penningmeester, de heer Peter van Heerbeek, tel 06-55763499

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen