Blogs

Dante 700 Augustus 2021- deel 1

De Kunsten

Dante Alighieri, aan het eind van zijn laatste 33ste Canto in het Paradiso volledig opgegaan in een totale abstractie, heeft velen geïnspireerd om alles wat hij met woorden heeft verbeeld in een of andere kunstvorm tot uitdrukking te brengen. Het is een terugkeer op aarde, waardoor zijn gedachtegoed ook weer voor ons simpele zielen weer toegankelijk, zichtbaar is kunnen worden.

Dit zichtbaar maken wat abstract is heeft verwantschap met de schilderijen, de afbeeldingen van de persoon Dante, zoals verhaald in mijn April bericht. Wij weten niet hoe hij eruit zag, slechts beelden, vage beschrijvingen over zijn persoon hebben we, niets concreets dus. Zijn portretten kunnen dus ook als een concretisering, visualisering gezien worden van de abstracte, in nevelen gehulde persoon Dante.

Maar dit bericht gaat niet over de persoon Dante maar over zijn werk, een bron van inspiratie voor ongelooflijk veel kunstenaars.

Die kunstuitingen zijn veelvormig, natuurlijk de schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, maar ook in minder concrete uitingen als de muziek, film en literatuur.

Maar waar te beginnen?

Rodin,(1840- 1917) La Porte d’enfer

Naar mijn mening kan niet beter begonnen worden dan bij de Denker van Rodin, Dante in eigen persoon, onderdeel uitmakend van de Hellepoort.

Als ik aan dat beeld denk schieten mij de tranen nog steeds in de ogen.

Nog als de dag van gisteren herinner ik mij de grote verslagenheid van kunstminnend Nederland toen de berichten over de diefstal van de Denker uit de tuin van het Singer in Laren in 2007 het nieuws bepaalde. Later in ongeloof omgezet toen het gestolen beeld, gelukkig, hoewel volledig getormenteerd was teruggevonden. Hoe hebben mensen als echte kunstbarbaren dat kunnen doen en dat voor het weinige geld dat brons opbrengt? Het is zoals zo vaak de hebzucht,de cupidigia, waar Dante in zijn Divina Commedia zo tegen te keer is gegaan, die hier de boventoon voert en al het schoons daaraan ondergeschikt maakt.

De restauratie van dit beeld heeft na de vondst veel tongen los gemaakt, moet het wel of moet het niet als een ware aanklacht tegen cultuurbarbarisme in beschadigde vorm blijven voortbestaan. Uiteindelijk heeft men voor een restauratie gekozen en is het nu weer in het Singer in Laren te bewonderen.

broken thinker

De Denker als icoon van het niet-denken | Trouw

Maar laat ik teruggaan naar de oorsprong van de Denker dat onderdeel uitmaakt van de Hellepoort.

Vermoedelijk naar analogie van de beroemde deuren van het Baptisterium in Florence gemaakt door Lorenzo Ghiberti, heeft Rodin rond 1860 deze deur als entree voor het nieuwe museum voor Toegepaste kunst ontworpen.

In deze deur heeft Rodin verwijzingen naar personages uit de Hel van de Divina Commedia verwerkt, zoals de verwijzingen naar het verhaal van Paolo en Francesca, uitmondend in zijn beroemde Kus en het verhaal van Ugolino die, opgesloten in de gevangenis in Pisa, zijn kinderen en kleinkinderen verslindt.

Boven op de deur staat de groep vormend De drie Schaduwen, gemaakt met verwijzing naar, vermoedelijk, de drie zielen in Canto XVI, zijnde Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi en Jacopo Rusticucci, Welfen, die als een groep worstelaars in een cirkel staan. De beelden raken elkaar met de linkerhand alsof de beelden één en dezelfde persoon zijn.

Rodin heeft deze deur nooit afgemaakt. 3 Bronzen afgietsels zijn bekend, te zien in het Rodin Museum (Philadelphia), het Museum voor Westerse Kunst (Tokyo) en in het Musée Rodin (Parijs).

In de loop der tijd zijn de beelden die voorkomen op de Hellepoort of die er even op hebben gezeten zoals de Kus, een eigen leven gaan leiden. Zij zijn in grotere of kleinere vorm in brons gegoten, in musea te zien of buiten in tuinen zoals in de tuin van het Musée Rodin.

Ook in het klein zodat deze voor een groter publiek bereikbaar zijn.

Hoe dan ook, het werk van de grote Rodin is een bijzonder eerbetoon aan het werk van de grote Dante Alighieri. Dankzij Rodin is het werk van Dante Alighieri nog meer gaan leven, we kunnen er niet meer om heen.

Alhier enkele websites, voor nadere info.

Het verhaal achter 'De Denker' van Rodin - deel 1 | Man en Kunst - YouTube

Het verhaal achter 'De Denker' van Rodin - deel 2 | Man en Kunst - YouTube

Hoe Rodin 200 beelden samenbracht in zijn Hellepoort – //Vensters (kunstvensters.com)

Auguste Rodin - Hellepoort en Denker (syavantvlie.nl)

Ugolin et ses enfants | Musée Rodin (musee-rodin.fr)

Ugolin et ses enfants | La Porte de l'Enfer (musee-rodin.fr)

Le Baiser | Musée Rodin (musee-rodin.fr)

Even ter opfrissing van het geheugen. In het derde Canto van het Inferno, nadat Beatrice Vergilius aan Dante heeft geïntroduceerd om hem door de Hel heen te geleiden staan zij samen letterlijk voor de Poort van de Hel, de plek waar verdoemden tot in lengte der jaren moeten verblijven om te boeten voor hun aardse zonden. Daar is geen ontkomen aan. Zo zegt Dante in versregel 9, Canto III: Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate ('Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt').

Deze tekst geeft ondubbelzinnig weer wat je te verwachten staat als je de drempel van de Hellepoort overschrijdt: niets. Maar, deze deur is door Rodin tegelijkertijd bestempeld geweest ook als een drempel, een toegang naar een nieuw museum, naar de kunst, juist op zichzelf al een bron van hoop, van overpeinzing, van genieten. Hoe die dubbelzinnigheid te rijmen?

Zoals gezegd na de vondst van de Denker heeft Singer deze laten restaureren. Ook het Singer museum heeft daarna een facelift ondergaan en de oorspronkelijk entree verplaatst naar de algemene ruimte, de centrale hal.

Aldaar is de Denker op een, je zou kunnen zeggen, virtuele Hellepoort, de doorgang van de centrale hal naar het museum geplaatst. Hier heeft de Denker, oorspronkelijk de Poëet, zijn plek gekregen als waker boven de entree van een museum.

Als u ooit in de gelegenheid bent om een rondleiding te krijgen van de huidige museum directeur Jan Rudolph de Lorm, dan zal hij zeker, voordat u het museum ingaat, staande voor de onderdoorgang en wijzend naar de Denker inspelen op het schone dat u in het museum gaat zien en de beschouwingen die door de kunst zullen worden opgeroepen. Dus geen hel en verdoemenis maar iets paradijselijks staat u dan te wachten. En dat wordt alleen nog mooier als begin volgend jaar (maart 2022) het Singermuseum met de Nardincvleugel met de collectie Blokker zal zijn uitgebreid. Niet alleen de doorgang onder de Denker maar de gehele collectie maakt een bezoek aan het Singermuseum meer dan de moeite waard.

Singer TV: 'De Denker' van Auguste Rodin - YouTube

Museum Singer Laren | Singer Laren

Rodin

Naast de Hellepoort heeft Rodin zich voor zijn zg ‘Disegni Neri” laten inspireren door de Hel. Alhoewel hij dit grafisch werk gelijktijdig maakte als de Hellepoort, was het niet bedoeld als een voorstudie hiervoor, het stond er los van.

Deze werken werden uitgegeven in 1897 door Maison Goupil, pionier in het gebruik van nieuwe technieken voor de reproductie van grafisch werk. In totaal 129 stuks, waarvan 82 direct verwijzend naar de Hel.

In 2013 zijn deze zowel in Rome als in Opheusden te zien geweest. Ze behoren tot de collectie van het Musée d’Aquitaine, Bordeaux/ la Musée Goupil.

« Les Hérétiques », d’après Auguste Rodin (1840-1917) | Le site officiel du musée d'Aquitaine (musee-aquitaine-bordeaux.fr)

Auguste Rodin & de Hel van Dante (orpheuskijktom.com)

Miniaturen/ Manuscripten

Laten wij bij het begin beginnen. Een drietal introducties:

La Divina Commedia in HD - ARTE: Benali e le Xilografie - YouTube

La Divina Commedia in HD - ARTE: storia della miniatura - YouTube

La Divina Commedia in HD - ARTE: il poema dantesco - YouTube

Zeer snel werden kopieën van de werken van Dante verspreid en zijn er talloze verluchte handschriften gemaakt. Van de in totaal meer dan 500 verluchte handschriften uit de veertiende en de vijftiende eeuw die bewaard zijn gebleven, zijn er een zestigtal met een uitgebreide narratieve cyclus. Enkele te noemen:

Milaan, Bibliotheca dell’Archivio Storico Civico e Trivulzina, ms. 1080, is het oudste verluchte handschrift. Het werd gemaakt in Florence in 1337 in het atelier van Francesco di ser Nardo da Barberino.

Biblioteca Trivulziana - Wikipedia

GuideToTheExhibition.pdf (comune.milano.it)

Il codice Trivulziano 1080 e i ‘Danti del Cento’ | Trivulziana (milanocastello.it)

 

Chantilly Musée Condé Ms 597/1424: bevat alleen het Inferno, met Latijnse commentaren van Guido di Pisa. Het werd gemaakt in de jaren 1330 in Florence voor Lucano Spinola en het bevat 55 miniaturen meestal in de bas de page.

Initiale - Manuscrit - Chantilly, Musée Condé, 0597 (1424) (cnrs.fr)

Egerton 943: het manuscript is afkomstig uit de bibliotheek van Parma en wordt nu bewaard in de British Library met signatuur Egerton 943. Het werd in Italië gemaakt in de eerste helft van de veertiende eeuw en bevat naast 261 miniaturen talrijke versierde initialen. De verluchting is toegeschreven aan de anonieme Meester van het Antifonarium van Padua.

Divine Comedy Egerton 943 « Facsimile edition (facsimilefinder.com)

Egerton 943 Divina Commedia - Google Zoeken

Holkham 48: het manuscript was in het bezit van de graven van Leicester in Holkham Hall, Norfolk en wordt nu bewaard in de Bodlein Library als Ms. Holkham misc. 48. Het werd gemaakt in het derde kwart van de 14e eeuw in Italië (Genua ?). Het manuscript bevat 91 miniaturen in bas de page. De verluchter is onbekend.

Holkham 48 Divina Commedia - Google Zoeken

Category:Bodleian Library, Holkham misc. 48 - Wikimedia Commons

Dante and Virgil meet Muhammad in the eighth circle of Hell (Inferno, Canto XXVIII) Dante Alighieri, Divina Commedia, Genoa 14th century Bodleian Library, MS. Holkham misc. 48, p. 42 - Flashbak

Biblioteca Marciana

Dante ontmoet Beatrice in het Paradijs. Verlichte pagina met een illustratie van een paradijslied uit de "Divina Commedia" van Dante Alighieri (1265-1321). 14de eeuw, Venetië, Biblioteca Marciana

...eerste hemel: Dante ontmoet Beatrice in het Par... (meisterdrucke.nl)

Divina Commedia | Biblioteca Nazionale Marciana (sbn.it)

biblioteca marciana Divina Commedia - Google Zoeken

De Biblioteca Medicea Laurenziana (afgekort Laurenziana) is een bibliotheek bij de Basilica San Lorenzo in Florence, Italië, naar een ontwerp van Michelangelo Buonarroti en wordt algemeen beschouwd als een meesterwerk van de renaissancebouwkunst.

Ook zijn hier etsen te zien gemaakt door Jan van der Straet / Stradanus. Alhier bevinden zich miniaturen met verwijzingen naar de Divina Commedia.

Divine Comedy Ms. Pluteo 40.7 « Facsimile edition (facsimilefinder.com)

Enkele met name te noemen miniaturisten:

Guglielmo Girardi is een miniaturist uit Ferarra, beroemd om de Codice Urbinate Latino 365, gemaakt in opdracht van Federico da Montefeltro waarin episodes uit het Inferno en Purgatorio worden afgebeeld.

File:Guglielmo Giraldi - Frontispiece to Purgatory by Dante - WGA09491.jpg - Wikimedia Commons

La Divina Commedia in HD - ARTE: Guglielmo Giraldi - YouTube

 

Giovanni di Paolo di Grazia (1399 - 1482) en Priamo della Quercia (1400-1467) wil ik in een adem noemen.

Zij waren de makers van de Divina Commedia, miniaturen gemaakt in opdracht van Alfons V van Aragon, koning van Napels. Dit handschrift wordt momenteel bewaard in de British Museum in de Yates- Thomson collectie als ms. 36.

Della Quercia was verantwoordelijk voor Inferno en Purgatorio, Giovanni voor het Paradiso.

Giovanni di Paolo was een begenadigd miniaturist. (Hij wordt hierna nog aangehaald bij het Laatste Oordeel)

Yates-Thompson collectie als ms. 36. - Google Zoeken

Paradis de Dante - Premier cercle des professeurs du royaume (miniatures de Giovanni di Paolo, XVe siècle) - Giovanni di Paolo - Wikipedia

Dante en Beatrice bij de eerste cirkel van leraren.

Dante en Vergilius links boven, zij ontmoeten Thomas van Aquino en Albert de Grote. In de onderste cirkel Franciscus Gratianus, Petrus Lombardus, Dionysius de Areopagiet,Koning Salomo, Boëthius, Paulus Orosius, Isidorus van Sevilla, Beda, een Engelse monnik, Richard, prior van Saint-Victor en Siger van Brabant. Zij allen worden genoemd in Canto XX van het Pardiso.

Priamo della Quercia (1400-1467)

Zijn miniaturen dateren van ongeveer 1440 en staat bekend als de Yates-Thompson Codex, aanwezig in de British Library. Deze datering is gebaseerd op het feit dat de dom en de koepel van de kathedraal van Florence nog onder constructie was. De reeks aan miniaturen zouden gemaakt zijn in opdracht van Alfons de V, de koning van Aragon, Napels en Sicilie

Priamo della Quercia, Dante Alighieri Dante and... - People of Color in European Art History (tumblr.com)

File:Inf. 34 Priamo della Quercia .jpg - Wikimedia Commons

priamo della quercia divina commedia - Google Zoeken

The British Library MS Viewer (bl.uk)

Bartolomeo di Fruosino (1366 of 1369 - 1441) was een Florentijns schilder en miniaturist die actief was op het einde van de 14e eeuw en het eerste derde van de 15e eeuw. In een document voor de belastingen van 1427 gaf hij aan van 61 jaar oud te zijn maar in een gelijkaardig document van 1433 werd dat 64 jaar. In 1394 was hij ingeschreven bij de Florentijnse compagnia dei Pittori als leerling van Agnolo Gaddi in Prato, maar terzelfder tijd, tussen 1386 en 1408 was hij ook ingeschreven bij de Arte dei Medici e Speziali.

File:Bartolomeo Di Fruosino - Inferno, from the Divine Comedy by Dante (Folio 1v) - WGA01339.jpg - Wikimedia Commons

Illustratoren van de Divina Commedia

Vele kunstenaars hebben zich ingespannen om de Divina Commedia van een groot aantal afbeeldingen, prenten te voorzien. Ik zal een aantal noemen.

Sandro Botticelli (1445- 1510)

In mijn April verhaal over de portretten van Dante is ook aandacht besteed aan de werken van Botticelli. Ik ben zo vrij hierbij die tekst te herhalen.

Gebaseerd op La Divina Commedia heeft Botticelli in opdracht van Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici 93 tekeningen gemaakt, waarvan enkele in kleur waarin hij buitengewoon gedetailleerd de ervaringen van Dante in zijn reis door de 3 delen van de La Divina Commedia weergeeft. Per canto heeft Botticelli een tekening gemaakt. Een buitengewoon uitdagende aanpak. Slechts 4 tekeningen zijn volledig, waaronder La voragine infernale, de anderen zijn niet afgemaakt.

Deze tekeningen bevinden zich deels in het Vaticaans museum, waaronder La voragine infernale en deels, de meesten, in het Kupferstichkabinett in Berlijn.

Lang zijn de tekeningen uit het zicht gebleven totdat zij in de 19de eeuw te voorschijn kwamen in een collectie van de Duke of Hamilton. Deze 85 tekeningen kwamen later in 1882 in het bezit van de Kupferstichkabinett in Berlijn.

Botticelli Featuring Dante - Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin — Google Arts & Culture

De resterende tekeningen kwamen via de Koningin Christina van Zweden in 1686 in de handen van Paus Alexander VIII, en zo dus in het Vaticaans Museum.

Disegni per la Divina Commedia (Botticelli) - Wikipedia

In de tijd dat hij aan de tekeningen begon had hij vermoedelijk zijn beroemde schilderijen Primavera en La Nascita di Venere, gemaakt tussen 1480 /1485 en gebaseerd op de neoplatonische school al afgemaakt.

In de hel, waar de zondaars in 9 cirkels voor hun zonden moeten boeten, lijkt Botticelli beïnvloed te zijn door Savonarola, de dominicaner monnik die, van ketterij beschuldigd, in 1498 op de brandstapel in Firenze om het leven kwam.

De dood van Lorenzo de Medici en de onrust die het gedachtegoed van Savonarola politiek als sociaal veroorzaakte, leidden ertoe dat Botticelli in de jaren waarin hij aan de tekeningen gewerkt heeft (1481 – 1510 tot aan zijn dood), door een diepe persoonlijke en spirituele crisis is gegaan dat invloed heeft gehad op zijn werk en de visuele interpretatie van Dante’s Inferno.

La Mappa dell'Inferno - A Brief History - YouTube Een nauwgezet verslag van de hel

Sandro Botticelli - La Carte de l'Enfer - Category:Sandro Botticelli's illustrations to the Divine Comedy - Wikimedia Commons

La Divina Commedia in HD - ARTE: Sandro Botticelli - YouTube

Jan van der Straet / Stradanus (1523 – 1605)

De eerste Nederlandse illustrator was waarschijnlijk Jan van der Straet oftewel Giovanni Stradano, een belangrijke maniëristische meester uit de kring van Vasari. Hij maakte rond 1587 een fraaie reeks illustraties in een handschrift dat in de Florentijnse Biblioteca Mediceo-Laurenziana wordt bewaard. In Van der Straets illustraties is enige invloed van zijn landgenoten Jeroen Bosch en Pieter Brueghel bespeurbaar, vooral in het Inferno. Het zijn sprekende en niet van virtuositeit gespeende voorstellingen.

Giovanni Stradano - Wikipedia

stradanus dante's inferno - Google Zoeken

#stradanus op Tumblr

Zijn portret is te zien in de Rijksstudio van het Rijksmuseum

Zoeken - Rijksmuseum

Portret van Johannes Stradanus (Jan van der Straet), Hendrick Goltzius, 1581 - 1585 - Rijksmuseum

Federico Zuccari (1540 1609)

Federico Zuccari - Wikipedia

In mijn Maart bericht heb ik bij het bezoek aan Firenze gewezen op de tentoonstelling van de illustraties van Frederico Zuccari

Het betreft een complete virtuele, indrukwekkende tentoonstelling van de 88 tekeningen van Frederico Zuccari, gemaakt eind 16de eeuw, over de La Divina Commedia.

Zuccari is o.a. bekend van de fresco’s van de Cupola di Santa Maria del Fiore. (bezoek de koepel virtueel, adembenemend!)

Cupola di Brunelleschi | L'Opera di Santa Maria del Fiore (duomo.firenze.it)

De virtuele tentoonstelling is daarom zo interessant omdat deze tekeningen normaal alleen voor een klein gezelschap te zien zijn vanwege de noodzakelijk atmosferische bescherming van deze papieren werken. De tekeningen kwamen in 1738 in het bezit van de Galleria, daarvoor waren deze in het bezit van de families Orsini en de Medici, nadat Zuccari ze had afgestaan.

"A riveder le stelle". Dante Alighieri. | Le Gallerie degli Uffizi

John Flaxman, 1755-1826.

Hij maakte in 1796 een reeks van 110 tekeningen als illustratie bij de Goddelijke komedie voor de privé verzameling van Thomas Hope. Het werk werd pas in 1803 gepubliceerd.

The World of Dante

Joseph Anton Koch(17681839) is een Oostenrijks/ Duitse schilder.

Koch was een illustrator van de Divina Commedia.

Koch e Dante - La Divina Commedia - Das Künstlerleben in Rom (kuenstlerleben-in-rom.de)

l'inferno di dante, 1825 - Joseph Anton Koch - WikiArt.org

Maar zijn invloed gaat veel verder.

Hij maakte deel uit van een groep Duitse kunstenaars die zich vestigden in Rome en zich noemden de Nazareners. Zij worden soms in een lijn gesteld met de puristen en de pre- Raffaelieten zoals Rossetti.

Nazareners (kunstenaars) - Wikipedia

Koch was in zijn tijd mede dankzij de illustraties van de Divina Commedia een gezien kunstenaar.

Reden voor de vorst Massimo hem de opdracht te geven voor een fresco cyclus met als onderwerp de Divina Commedia. Voor Koch was dit zijn belangrijkste werk. Hij stierf in Rome vlakbij de Via delle Quattro Fontane, alwaar zijn plaquette.

Casino Massimo Lancellotti a Roma (rocaille.it)

V Quattro Fontane, memoria di Joseph Anton Koch P1140697 - Joseph Anton Koch - Wikipedia

Francesco Scaramuzza, 1803-1886, illustreerde de Commedia met een serie van 243 grote tekeningen.

Francesco Scaramuzza - Wikipedia

LA DIVINA COMMEDIA ILLUSTRATA DA SCARAMUZZA - crowdfunding (produzionidalbasso.com)

Dante Scaramuzza - Google Zoeken

William Blake, 1824-1827.[

In opdracht van John Linnell begon Blake aan de illustratie van de Komedie in 1824. Bij zijn dood in 1827 bleef een gedeelte van de tekeningen onafgewerkt achter, andere waren al uitgewerkt tot aquarel.

William Blake's illustrations to Dante's Divine Comedy – Look Closer | Tate

La Divina Commedia in HD - ARTE: William Blake - YouTube

Yan’ Dargent (of Jean-Edouard Dargent), 1824-1899.

La Divine Comédie gepubliceerd door Garnier in 1879.

Jean-Édouard Dargent dit Yan’ Dargent « Olivier Cotte (wordpress.com)

MONSTER BRAINS: Jean-Edouard Dargent - Illustrations from Dante's Divine Comedy, 1870

Gustave Doré, (1832 -1883)

Tussen 1882 en 1883 creëerde Gustave Doré zijn 125 illustraties bij de Commedia, die zo bekend werden dat ze tot op vandaag met het werk van de dichter geassocieerd blijven als de "standaard" illustraties. Zijn illustraties voor het werk van Dante waren de eerste in een reeks van de “meesterwerken van de literatuur”. De artiest vond geen uitgever die het risico van een dure uitgave in het geplande folio-formaat wou nemen en publiceerde in 1861 het eerste deel van het boek, het Inferno, dan maar voor eigen rekening. Het was een eclatant succes, wat de uitgeverij Hachette ervan overtuigde om de uitgave van het Purgatorio en het Paradiso op zich te nemen. Sinds de eerste uitgave zijn er nog een tweehonderdtal gevolgd.

The World of Dante

La Divina Commedia in HD - ARTE: Gustave Doré - YouTube

Franz von Bayros, 1866-1924.

De illustrator was bekend voor zijn voorkeur voor erotische boeken. Hij illustreerde een versie van de Komedie die in Wenen werd uitgegeven in 1921.

La Divina Commedia in HD - ARTE: Franz von Bayros - YouTube

Scala Archives - Collection: Divina Commedia - Franz von Bayros (scalarchives.com)

Alberto Martini, 1876-1954.

Hij nam in 1901 deel aan een wedstrijd georganiseerd door de Fratelli Alinari maar werd niet geselecteerd. In 1922 en 1944 maakte hij nog twee andere reeksen van illustraties zodat hij in totaal 300 werken maakte in de meest diverse stijlen.

Alberto Martini’s Haunting Illustrations of Dante’s Divine Comedy (1901-1944)

Amos Nattini, 1892 – 1985.

De artiest werd in 1921 geselecteerd om een nieuwe uitgave van Dante’s Commedia te illustreren ter gelegenheid van de zeshonderdste verjaardag van diens overlijden. Nattini besteedde er de volgende twintig jaar aan.

Amos Nattini - Wikipedia

63 Art by Amos Nattini ideas | art, dante alighieri, amos (pinterest.de)

amos nattini dante - Google Zoeken

L'inferno di Dante, illustrato da Amos Nattini - YouTube

Il Purgatorio di Dante, illustrato da Amos Nattini - YouTube

"Il Paradiso" di Dante, illustrato da Amos Nattini - YouTube

Doré, Scaramuzza en Nattini worden nogal eens naast elkaar gezet in een tentoonstelling, zo in 2012 en later in 2015 in Ravenna.

DIVINA COMMEDIA. LE VISIONI DI DORÉ, SCARAMUZZA, NATTINI - VAM (virtualartmuseum.it)

Salvador Dalí (1904–1989)

Voor de viering van de 700ste verjaardag van de geboorte van Dante kreeg Salvador Dali in 1951 van de Italiaanse regering de opdracht om een reeks illustraties bij de Divina Commedia te maken. Het werk van honderd aquarellen moest klaar zijn tegen 1965. De overeenkomst werd geannuleerd onder druk van de Italiaanse publieke opinie, die het niet zag zitten dat een Spanjaard hun literair patrimonium onder handen zou nemen. Dali werkte echter verder aan de reeks en in 1954 werden de 101 aquarellen tentoongesteld in Rome in de Galleria Pallavicini. Op basis van zijn tekeningen werden meer dan 3500 houtblokken gesneden voor de publicatie van het werk als gekleurde houtsneden.

The Strange History Behind Salvador Dalí’s "Divine Comedy" (parkwestgallery.com)

Salvador Dali Divine Comedy woodblocks Inferno, Purgatory, Paradise (lockportstreetgallery.com)

Dali divine comedy | Etsy

Leonard Baskin, (1922-2000).

Baskin werkte in een figuratieve, traditionele klassieke stijl. Hij illustreerde de komedie voor een uitgave door Grossman, New York in 1969.

Divine Comedy Watercolors ∙ Leonard Baskin ∙ R. MICHELSON GALLERIES (rmichelson.com)

Pin op Books and writers (pinterest.com)

Milton Glaser (1929–2020)

was de derde partner in de uitgave van 1999 door Nuages Gallery in Milaan, hij verzorgde “Il Purgatorio di Milton Glaser”.

Dante Alighieri / Moebius / Milton Glaser / Lorenzo - Catawiki

Moebius (Jean Giraud), 1938–2012.

Deze beroemde striptekenaar verzorgde de uitgave “Il paradiso di Moebius” in 1999 bij Nuages Gallery in Milaan.

Mœbius Illustrates Dante's Paradiso | Open Culture

Lorenzo Mattotti (1954 - heden)

publiceerde naast Moebius “L'Inferno di Lorenzo Matotti” in 1999 bij Nuages Gallery in Milaan.

Lorenzo Mattotti - Wikipedia

Lorenzo Mattotti dante - Google Zoeken

2 recente ilustratoren uit Argentinië

Julian de la Mota

julian de la mota Divina Commedia - Google Zoeken

La Divina Comedia. Una nueva edición del Infierno de Dante (laizquierdadiario.com)

Carlos Alonso (1929), is een hedendaagse Argentijnse schilder, tekenaar en graficus. Hij wordt gezien als een volger van het Nieuwe realisme.

Alonso en-el-infierno (slideshare.net)

La Divina Comedia por Alonso: las nuevas obras de un genio (clarin.com)

Juke Hudig

In het overzicht van illustratoren mag natuurlijk Juke Hudig niet ontbreken.

Haar illustraties rond het thema van de Divina Commedia worden veelvuldig getoond. Zo ook tijdens de tentoonstelling ‘Dante in de kunst van nu’, in 2015 georganiseerd door Dante Alighieri Deventer in het kader van het 750ste geboortejaar van Dante Alighieri, waar het werk van Juke Hudig te zien was.

Dante Alihieri en zijn Divina Commedia, toelichting in het boek met 111 pastels van Juke Hudig | Pentagram boekwinkel (spiritueleteksten.nl)

Het is jammer dat vele illustraties alleen in boekvorm beschikbaar zijn, dus slechts maar beperkt toonbaar. Men moet dan terugvallen op Alamy of Pinterest en dat is jammer.

Een korte pauze

Deze wil ik gebruiken om te wijzen op een tweetal notities, die in het algemeen iets zeggen over de relatie Dante en de kunsten over de jaren heen.

Het betreft een presentatie van Prof. Jacques Jansen, (1944- 2018), hoogleraar cultuur en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

PowerPoint Presentation (jacquesjanssen.nl) Deel 1

PowerPoint Presentation (jacquesjanssen.nl) Deel 2

En een verhaal van Reinier Speelman met als titel ‘Dante verbeeld’ in 2004 verschenen in

Madoc. Jaargang 2004 · dbnl

Het Laatste Oordeel / Hel

2 Grote onderwerpen hebben in de kunst, al of niet met een verwijzing naar La Divina Commedia, een belangrijke plaats gekregen en hebben kunstenaars tot majestueuze werken geïnspireerd. Dat zijn het Laatste Oordeel en de Hel.

Het Battistero in Firenze

Mosaici del battistero di Firenze - Wikipedia

Florence: The Baptistery of San Giovanni – – Corvinus –

Giotto di Bondone, (1266 -1337), die gewoonlijk Giotto wordt genoemd, een alom bekende Italiaanse kunstschilder en architect. Hij wordt genoemd als de maker van het oudst bekende portret van Dante in het Bargello. Zijn Laatste Oordeel in de Cappella degli Scrovegni in Padua (1303- 1305) is wereldberoemd.

Giotto - Wikipedia

Het laatste oordeel, ca.1305 door Giotto di Bondone (meisterdrucke.nl)

La Divina Commedia in HD - ARTE: Giotto - YouTube

Buonamico di Martino, ofwel Buffalmacco (12901340), wordt beschouwd als de schilder van de fresco cyclus van Camposanto (1336-1341) te Pisa

Art in Tuscany | Buonamico Buffalmacco | Frescoes in the Camposanto, Pisa | Podere Santa Pia, Casa Vacanze in Maremma, Toscana (travelingintuscany.com)

Anderen zeggen weer dat Francesco Triani de basis heeft gelegd voor deze fresco’s.

Francesco Traini - Wikipedia

Cappella Strozzi/ Nardo di Cione en Andrea di Cione Arcangelo (1308-1368), beter bekend als Orcagna

Al eerder in Maart, heb ik het portret van Dante genoemd dat te zien is tussen de ‘Beati’ van het Giudizio Universale, het fresco van Nardo di Cione in de “Cappella Strozzi” (di Mantova) in de Santa Maria Novella in Firenze.

Firenze. La Cappella Strozzi in Santa Maria Novella: i regni dell’aldilà – Visioni dell'Aldilà (wordpress.com)

Hell, from The Divine Comedy (Inferno) van Dante A... (meisterdrucke.nl)

Frescoes in Cappella Strozzi di Mantova, Santa Maria Novella (1354-57) (wga.hu)

Het beroemde altaarstuk de Verlosser met Madonna en Heiligen is van Orcagna.

Orcagna, Nardo di Cione Strozzi di Mantova-kapel Santa Maria Novella (teggelaar.com)

La Divina Commedia in HD - ARTE: Andrea Orcagna - YouTube

 

Fra Giovanni Angelico Da Fiesole(1395[-1455),

beter bekend als Fra Angelico of Beato Angelico was een beroemd 15de-eeuwse schilder-frater in Florence ten tijde van de Italiaanse renaissance. Tot zijn bekendste werken behoren de fresco's die hij maakte in het San Marco- klooster te Florence. Hij werd in 1982 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Zijn feestdag valt op 18 februari.

Het laatste oordeel, detail van de hel, c.1431... (meisterdrucke.nl)

La Divina Commedia in HD - ARTE: Beato Angelico - YouTube

Dominicaans Nederland Fra Angelico (1395-1455) (dominicanen.nl)

Da Firenze a Forlì: il Giudizio finale di Beato Angelico esposto alla grande mostra su Dante (finestresullarte.info)

 

Giovanni di Paolo di Grazia (1399 - 1482) was een miniaturist en een Italiaans kunstschilder die wordt gerekend tot de belangrijkste Italiaanse schilders uit de zogeheten Sienese school in de 15e eeuw. Hij tekende zijn werken als Iohannis Pauli de Senis of Iohannis Pauli de Senesis.

Een wat vergeten schilder die pas in recente jaren de waardering kreeg die hij verdiende.

Het Laatste Oordeel schilderde hij in zijn laatste jaren. Wikipedia zegt hierover: In de jaren 1460 gaat zijn kunde stilaan achteruit hoewel hij nog perfect in staat was om bijzonder mooie panelen te schilderen zoals zijn Laatste oordeel (Pinacotheca nazionale in Siena), voor wat het waard is.

The Last Judgement, predella panel depicting Heaven and... (#46022) (meisterdrucke.uk)

Hell, detail from the Last Judgment, 1460-1465, by Giovanni di Paolo (active from ca 1420-1482), Foto de Stock, Imagen Derechos Protegidos Pic. DAE-90002095 | agefotostock

 

Rogier van der Weyden (14001464)

Het Laatste Oordeel (Rogier van der Weyden) - Wikipedia

Hans Memling (1430/401494)

Hans Memling: Het laatste oordeel | bijbel en kunst (statenvertaling.net)

Luca Signorelli (ca.1450- 16 oktober 1523)

was een Italiaanse renaissanceschilder. Hij was ook de maker van een van de portretten van Dante Alighieri.

Zijn ‘Tot de hel verdoemden’ bevindt zich in de San Brizio kapel van de kathedraal in Orvieto.

Luca Signorelli 001 - Hel (religie) - Wikipedia

Luca Signorelli, The Damned Cast into Hell – Smarthistory kathedraal van Orvieto

La Divina Commedia in HD - ARTE: Luca Signorelli - YouTube

Jeroen Bosch (14501516),

Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Brugge) - Wikipedia

Bordeel Laatste Oordeel Jeroen Bosch Schilderij Drieluik Wenen Kunst (benhartman.nl)

Jheronimus Bosch - de duivelmaker - Museum Boijmans Van Beuningen

de hel jeroen bosch - Google Zoeken

Tongewelf Grote Kerk in Naarden.

Toevallig had ik enkele weken geleden de gelegenheid de beschilderingen van het tongewelf, uniek in Europa, van de Grote Kerk van nabij te bezien. Onder de naam ‘Hemelbestormers’ geeft de kerk op dit moment geïnteresseerden hiertoe de mogelijkheid. In verband met restauraties staat er nu een steigerconstructie die dit mogelijk maakt.

Ik trof daar een Laatste Oordeel aan, gemaakt rond 1518, door niet bekende kunstenaars. Veel lijkt de afbeelding geïnspireerd te zijn door het werk van Jeroen Bosch die net was overleden.

Beschilderd gewelf – Grote Kerk Naarden

Op de afbeelding met de Kruisdraging van Christus wordt Karel V als schenker genoemd. Dat wordt verbeeld door de afbeelding van 2 zuilen, verwijzend naar de Zuilen van Hercules (Gibraltar), en de vermelding van het devies ‘plus outre, de lijfspreuk van Karel V.

En dit brengt mij tot mijn verhaal van Mei waarin ik het relaas van Odysseus vertelde die, overmoedig als hij was, voorbij de zuilen van Hercules wilde gaan, in die tijd veronderstelde voorbij het einde van de wereld, zijn dood tegemoet. Ik schreef aldaar:

Acciò che l’uomo più oltre non si metta (Inferno Canto XXVI 109)

(Opdat geen mens ze zou passeren, maar*)

 

Hiermee geeft Hercules middels een inscriptie op zijn Zuilen de waarschuwing: ‘Voorbij dit punt, de Zuilen, ga je niet.

Deze uitdrukking: ‘’Non si va oltre’, of anders ‘Non plus ultra’ was voor Karel V, tevens koning van Spanje, reden om voor zijn Gulden Vlies het motto aan te passen in: ‘Plus Ultra’. Immers, zijn rijk moest verder rijken dan Gibraltar naar het westen en verder dan de islam naar het oosten.
Bing

Michelangelo Buonarroti Simoni,(14751564)

Giudizio universale (Michelangelo) - Wikipedia

La Divina Commedia in HD - ARTE: Dante nel Giudizio Universale di Michelangelo - YouTube

Hubert Goltzius (1526-1583).

4 Eeuwen was dit Laatste Oordeel aanwezig in het Venlose stadhuis. Thans aanwezig in het Limburgs museum in Venlo.

Laatste oordeel of naaktstrand? – Limburgs Museum (wordpress.com)

Limburgs Museum

Raphael (Raphaël) Coxcie(Coxie), (1540 – 1616)

Hij was de oudste zoon van de Mechelse kunstschilder Michiel I Coxcie (1499 ‍–1592), die de doopnaam had ontleend van zijn Italiaanse idool Rafaël.

Eén van Raphael Coxcies meest bekende schilderijen is een voorstelling van Het Laatste Oordeel' uit 1588-'89 in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.

Raphael Coxie - Wikipedia

Het Laatste Oordeel | MSK Gent

Peter Paul Rubens (15771640)

Bestand:P.P. Rubens - Het Laatste Oordeel - E44 - Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection.jpg - Wikipedia

Laatste Oordeel, Cornelis Visscher (II), naar Peter Paul Rubens, 1638 - 1658 - Rijksmuseum

Het laatste oordeel door Peter Paul Rubens als kunstafdruk (meisterdrucke.nl)

Laatste Oordeel | Art In Flanders

Rubens Laatset OOrdeel - Google Zoeken

Einde Deel 1

 

 
 

31aug

Dante 700 September 2021

De Welfen en Ghibellijnen, de verbanning en de dood van Dante Alighieri Als we het leven van Dante Alighieri in 2 stukken indelen, dan...

19aug

Dante 700 Juli 2021: Paradiso deel 1

Nog enkele slokken water uit de rivier de Eunoë en dan is Dante als herboren gereed om naar de sterren op te stijgen. Zo eindigt het...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen